B2-Tette byggegjerder

Tette byggegjerder er praktiske der man ønsker ekstra sikkerhet, men ingen innsyn til anleggsområdet. Særlig aktuelt i tettbygde strøk. Gjerdene er raske å montere, og krever ikke noe spesialverktøy.

Ballastblokk til Sperregjerde Smart

Unngå at sperregjerder velter i vinden. Benyttes det duker på gjerdene, er de spesielt utsatt. Ballastblokkene er i plast og fylt med betong.

F1- Lave byggegjerder

Våre lave byggegjerder er godt egnet der det ikke er et krav å hindre at folk skal komme inn på anleggsområdet. Gjerdene brukes ofte til idrettsarrangementer, events og ved veiarbeid.

F2-Standard byggegjerde

Våre byggegjerder i gruppe F2 består av våre standard byggegjerder, som blir mest brukt på bygg- og anleggsplasser, samt ved ulike typer events. De gir god sikkerhet, og vi tilbyr en rekke tilbehør som øker både sikkerheten og bruksområdene.

F3-Standard med ekstra stag

Når det er behov for ekstra solide og holdbare byggegjerder, har vi flere typer gjerder i gruppe F3 med ekstra stag. Her tilbyr vi også Garda sitt unike klatresikre gjerde, som er markedets mest sikre og stødige byggegjerde.

Føtter til byggegjerde

Vi har forskjellige føtter til byggegjerder: Plastfot tung, plastfot lux, betongfot og flat dobbel fot.

Garda Byggegjerde F1 Lux

Solid byggegjerde til røft bruk med ekstra tykt gods, 1,25 mm. Lang levetid.

Go top

Til toppen